Нова система за разпределяне на студентски кредити в Германия

Искам студентите да са наясно, че не се налага да се тревожат за плащането на учебните си такси и другите си разходи. Те ще имат право на стипендии и заеми, които ще започнат да погасяват едва, когато доходът им надхвърли 15 хил. EUR, обяснява Рамел. Целта ни е да направим процедурата по кандидатстване и получаване на студентски субсидии максимално достъпна и опростена за студентите, дипломиралите се младежи и родителите им, продължава той.

Министърът изтъква още, че наред с по-ясната информация, по-ефективното отпускане на средства и по-акуратните изплащания, новата услуга цели да спести на данъкоплатците голяма част от разходите по изплащането на въпросните субсидии. Тя трябва да бъде въведена след 2009 г. от преструктурираната KFW Bank. Националният студентски синдикат приветства инициативата за финансови облекчения на студентите. Негови представители заявиха, че новата единна система е добър заместител на сложната схема на разпределяне на заеми чрез местните образователни ведомства, Компанията за студентски заеми и университетите.

Онлайн услугата предоставя на студентите калкулатор за изчисляване на сумите по заема, напътствия за полагащите им се опции за финансова подкрепа и възможност за сравняване на офертите на различните институции. Кандидат-студентският период може да бъде сериозно изпитание за студентите и техните семейства поради непрестанното увеличаване на разходите по получаване на образователно-квалификационна степен. Понякога е изключително трудно човек да се ориентира в хаоса от формуляри и документи на сегашната система за кандидатстване за студентски заем и възможността тя да бъде опростена е добре дошла. Все пак колкото и да се опростява системата, няма как да избягаме от факта, че с въвеждането на по-високите образователни такси в страната, студентският дълг нараства неимоверно и нараства броят на способните млади хора, които поради финансови съображения се отказват от висше образование.

Научете повече за небанковото кредитиране и отпускането на бързи кредити за студенти ето тук!